Home
MAITREJA
SHARE Intl.
Benjamin Creme
Duchowa Hierarchia
Medyt. Transmisyjna
O dzieleniu się
Media
Linki

Wezwanie Do Dzielenia Się

 

Maitreja - Nauczyciel Świata żyje wśród nas!

 

Wyznawcy wszystkich religii świata oczekują Go od wieków. Chrześcijanie znają Go jako Chrystusa i liczą na Jego rychły powrót. Żydzi czekają na Mesjasza, hindusi na powrót Kriszny, buddyści na Budde Maitreję, a muzułmanie mają nadzieję na powrót Imama Mahdi. Imiona są różne, wielu ludzi wierzy jednak, że chodzi tu o jedną i tę samą osobe: Nauczyciela Ludzkości - Maitreję.                            
Maitreja woli, żeby uważano Go za nauczyciela, ponieważ nie wrócił na Ziemię jako przywódca religijny, czy też aby tworzyć nową religię, lecz jako nauczyciel i przewodnik wszystkich ludzi, bez względu na ich przynależność wyznaniową. W tym wielkim kryzysie politycznym, gospodarczym i społecznym, w jakim się obecnie znajdujemy, Maitreja będzie inspirował ludzkość do zrozumienia, że stanowi jedna światową rodzinę, oraz do budowania cywilizacji opartej na dzieleniu się, sprawiedliwości społecznej i ekonomicznej oraz ogólnoświatowej współpracy. Wezwie On do zakrojonych na szeroką skalę działań na rzecz milionów ludzi, którzy każdego roku umierają z głodu - w świecie dobrobytu.

Intencją Maitrei jest doprowadzenie do podstawowych zmian w hierarchii piorytetów społecznych, tak aby właściwe wyzywienie, warunki mieszkaniowe, ubranie, wykształcenie i opieka medyczna stały się uniwersalnymi prawami człowieka.

Dzięki inspiracji Maitrei ludzkość sama dokona koniecznych zmian i stworzy zdrowszy i sprawiedliwszy świat.

...Moim zadaniem będzie pokazać wam, jak żyć razem w pokoju, jak bracia.

Jest to prostsze niż sobie wyobrażacie, Przyjaciele

Bo wymaga tylko akceptacji dzielenia się z innymi.

Dzielenie się jest rzeczywiście cechą boską.

Leży ono u podstaw wszelkiego postępu człowieka.

Dzieki niemu, Moi bracia i siostry, możecie nawiązać prawidłowe stosunki z Bogiem,

A to, Przyjaciele, stanowi podstawę waszego życia.

Gdy dzielicie się, rozpoznajecie Boga w waszym bracie.

Jest to prawda prosta, ale dotychczas trudna do przyjęcia dla człowieka. 

Przyszedł czas, aby dać świadectwo tej prawdzie...

Nauczyciel Świata Maitreja

 

 

Copyright (c) 1998-2014 | Polskie wydanie SHARE International | kontakt@sharepl.org